Yerusha: Zsidóság és kulturális antropológia - tudományos online folyóirat Yerusha: Zsidóság és kulturális antropológia - tudományos online folyóirat - www.yerushaonline.com yerusha, yerushaonline, zsidóság, mediterráneum, kelet varázsa, lebegő szigetek, kinderjohren, or-zse, online folyóirat, kulturális antropológia, olasz zsidóság, jemeni zsidóság, genizakutatás, scheiber sándor, holokauszt
Kelet varázsa
Esőkérő imák a zsidó liturgiában és a hagyományos irodalomban
Dr. Kárpáti Judit, PhD
A zsidóság szent iratait, imádságait, egész liturgiáját áthatja az életadó víz fontosságának hangsúlyozása. A víz zsidó életben játszott megkülönböztetett szerepét tükrözi az a tény, hogy számos imában, áldásmondásban jelenik meg: a vízivás előtt mondott áldásban, vízzel való tisztulás előtti áldásmondásokban: kézmosás előtt (netilát jádájim), a mikvében történő alámerüléskor (tvilá). Az eső és a harmat megemlítése és áldásthozó mennyiségű csapadék kérése mindennapi imáinknak is része, de az év két kiemelkedő napján különleges liturgikus jelentőséggel bír az őszi esőkérő (tfilát hágesem) és a tavaszi harmatkérő (tfilát hátál) imánk. Esszéjében a szerző részletesen elemzi az esőemlítés és az esőkérő imák liturgiai jelentőségét, majd csokorba gyűjtve a Jeruzsálemi és a Babilóniai Talmud legjellegzetesebb esőkéréssel kapcsolatos elbeszéléseit mutatja be. Végezetül az Arab-félsziget legnagyobb rabbiköltőjének, Rabbi Salom Sabazi énekeinek csodatévő hatásáról olvashatunk.


Cikk letöltése